PreCom met terugkoppeling

Totaaloplossing voor paraatheid
PreCom totaaloplossing is sneller, efficiënter én heeft meer functies dan andere alarmontvangers.
De 6 extra zekerheden van PreCom:

  • Realtime terugkoppelen van beschikbaarheid
  • Via agenda op pager beschikbaarheid opgeven
  • Door een druk op de knop ad-hoc beschikbaarheid afmelden
  • Rapportage bezettingsgraad en opkomst
  • Precom Kazerne Bezetting LCD
  • Beschikbaarheidsinformatie op pager via M2M berichtgeving

Met PreCom
eerder in actie

PreCom Alarm en oproepsysteem

Met PreCom eerder in actie

PreCom is het slimme alarmeringssysteem waarmee je sneller in actie kunt komen bij calamiteiten, crisis en storingen.

PreCom geeft direct inzicht in de inzetbaarheid en in de opkomst bij alarmering.

Alarmontvangers PreCom

Alle producten >


LCD – Weergave

Alle producten >


Accessoires

Alle producten >


Referenties

De onderstaande veilheidsregio’s maken volledig of gedeeltelijk gebruik van het PreCom systeem:


Brabant Noord
Brabant Zuid-Oost
Drenthe
Flevoland
Gelderland Zuid
Gelderland Midden
Gooi en Vechtstreek
Groningen
IJsseland
Kennemerland
Limburg Noord
Limburg Zuid
Noord-Holland Noord
Noord en Oost Gelderland
Midden en West Brabant
Rotterdam Rijnmond
Utrecht
Twente
Zaanstreek Waterland
Zeeland

PreCom verzorgt de beschikbaarheid en alarmeringen voor de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.

Ook de paraatheid voor de NHT teams wordt bewaakt door PreCom.